Afnemende groei in de industrie
Naar verwachting blijft de industrie ook in 2015 redelijk goed draaien. De inkoopmanagersindex duidt al 1,5 jaar op groei. De verwachte ontwikkeling van de industriële productie blijft met +1,0% in 2015 wel achter bij de rest van de economie. De chemie en de aardolie industrie staan onder druk, terwijl de machine- en transportmiddelenindustrie het bovengemiddeld doen.

Vrachtvolume verbetert
Door de aantrekkende binnenlandse vraag zit het transport over de weg duidelijk in de lift. Ook het negatieve effect van de jarenlange grote krimp van het internationale wegvervoer vanuit Nederland is afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat de meeste grote internationale transportbedrijven inmiddels vestgingen hebben geopend in Oost-Europese landen. Door de gedaalde brandstofprijs kunnen de marges, zeker in de luchtvaart, op korte termijn enigszins verbeteren.

Melk de motor van de agrarische sector
Een flinke volumegroei in de agrarische sector in 2014 (ruim 5,5%) was grotendeels het gevolg van een oplopende zuivelproductie. Dit werd veroorzaakt door de hoge melkprijs. Melkveehouders speelden daarbij ook al in op de afschaffing van de melkquota per 1 april 2015. Hierdoor zal de melkproductie ook in 2015 hoog blijven en dit leidt naar verwachting tot een bovengemiddelde groei van het totale agrarische productievolume van ongeveer 1,5%.

Voorzichtige groei in detailhandel
In 2014 heeft de detailhandel een lichte volumegroei behaald. Door lagere prijzen steeg de omzet echter nauwelijks. Voor 2015 lijkt deze groei in volume door een aantrekkende economie en stijgende koopkracht door te zetten. Toch blijft de consument nog voorzichtig waardoor de groei beperkt blijft.

Orderboeken bouw beter gevuld
In november 2014 lag het volume in de bouw ruim 2% boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen zit duidelijk weer in de lift en steeg in de eerste 11 maanden van 2014 met ruim 40%. Dit duidt op een duidelijk verder herstel van de nieuwbouw van woningen in 2015. Voor de gehele bouwproductie verwachten wij een groei van 2,5% in 2015.

Publieke sector remt economische groei
2015 wordt een roerig jaar voor de zorg. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie van langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor deze zorgvormen verlaagd. Samen met de algehele focus op kostenbeheersing binnen de zorg leidt dit tot lichte krimp in 2015 en 2016. Ook de overheid remt de economische groei af. Publieke organen blijven over de hele linie de broekriem aanhalen. Zo kampen gemeenten ondanks de uitgevoerde bezuinigingen nog altijd met forse tekorten en dito schulden. Dit drukt de groei van de overheid.

Bron: ING