Ondanks het feit dat de exportmotor nu niet naar behoren draait, binnenlandse bestedingen onder druk staan en er extra bezuinigingen door de overheid worden doorgevoerd, lijkt de huidige recessie mild en trekt de economie in de loop van 2012 weer aan.

Meer informatie: http://www.rabobank.nl/