Circa 200 gemeenten hebben de moeite genomen een v6ragenlijst van MKB-Nederland te beantwoorden. Een eerdere inventarisatie, medio juni 2013, gaf aan dat zelfs laaghangend fruit zoals het KvK-uittreksel nog niet werd geplukt. Dat deze gemakzucht – gemeenten kunnen zelf digitaal in het KvK-register – nu merendeels verdwijnt, is positief en een direct gevolg van de inzet van MKB-Nederland.

Gemeenten kunnen veel meer doen om ondernemers de bureaucratische regelbrij – en alle daarmee samenhangende kosten – aan te pakken. Nu de economie lijkt aan te trekken, moeten overheden alle zeilen bij zetten om bedrijven te ondersteunen weer winstgevende omzetten te halen. Dat is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. En daarmee ook in het eigenbelang van gemeenten. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is dit een onderwerp dat MKB-Nederland nadrukkelijk onder de aandacht brengt van lokale partijen.

Bron: <a href=http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&amp