Het groeitempo van de Gelderse economie lag de afgelopen jaren onder het landelijke gemiddelde. De provincie kende pas in 2011 enig herstel van de fikse krimp in 2009. De Achterhoek liet met -1,2%  gemiddeld per jaar, tussen 2009 en 2013 de grootste krimp zien. Na een tweede krimpfase in 2012 en 2013 is nu in 2014 voor het eerst sprake van enig herstel.

Zuidwest-Gelderland profiteert van aantrekken industrie, logistiek en bouw

Groeiverschillen tussen sectoren liggen aan de basis van het uiteenlopende groeitempo. De maakindustrie (o.a. metalektro, machinebouw) laat net als het wegtransport, de logistiek en de bouw dit jaar mooie groeicijfers zien. Ook in de zakelijke dienstverlening is voor het eerst sinds jaren weer sprake van groei. Daar staat tegenover dat overheid en zorg minder presteren. De economie van Zuidwest-Gelderland profiteert van een extra vraag naar bouwmaterialen (stenen). Belangrijk neerwaarts risico is wel de impact van de Russische boycot van peren (en appels), hoewel in de eerste helft van het jaar het exportvolume van peren met maarliefst 90% is gestegen. De Gelderse economie is eind 2014 naar verwachting nog altijd 4% kleiner dan in 2008. In 2015 trekt de groei in meer sectoren aan, maar blijft Gelderland iets achter bij de gemiddelde groei in Nederland. Naast de flinke invloed van overheid (stabiel) en zorg (krimp) speelt ook de lagere groei in bouw en maakindustrie daarbij een rol.

Bron: ING