De gehele Nederlandse scheepsbouwsector was in 2011 goed voor een omzet van € 7,2 mld. en een werkgelegenheid voor 30.000 mensen. Ruim 60% van de omzet wordt geëxporteerd. Tot op heden is echter in het geheel geen gebruik gemaakt van het Besluit borgstelling scheepsnieuwbouw uit 2005 die in 2009 is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (hierna: Subsidieregeling SGO). De oorzaak daarvoor ligt met name in de perceptie van financiers dat zij als zij een beroep zouden doen op de in 2005 tot stand gebrachte borgstellingsregeling toch een niet acceptabel risico zouden blijven lopen. De onderhavige wijziging van de Subsidieregeling SGO beoogt een oplossing te bieden door een verhoging van het dekkingspercentage en door de faciliteit niet meer vorm te geven als een borgstelling maar als een garantstelling. De garantiestelling wordt gegeven over maximaal 80% van de totale bouwkosten van het schip.

Meer informatie: stcrt-2013-5957 (pdf-bestand)