Herstel Noord-Friesland later dan in Zuid-Friesland

De dit jaar achterblijvende groei van deze provincie komt voornamelijk door de achterblijvende prestatie van Noord-Friesland, de grootste economische regio. Vanwege de prominente rol van de krimpende publieke en zorgsector krimpt de economie in deze regio bijna 1%. In het zuidelijk deel van de provincie trekt de economie sneller en sterker aan. De groei van 0,7% dit jaar ligt zelfs een fractie boven de nationale groei. Dit is te danken aan een gunstiger sectorsamenstelling. Sectoren als agrifood, elektrotechnische, machine- en transportmiddelenindustrie zijn goed vertegenwoordigd en profiteren van de positieve uitvoerverwachtingen.

Hoe blijft de Friese economie gezond?

De kansen liggen vooral in de sectoren, die al sterk vertegenwoordigd zijn: de agrarische sector, de food- en maakindustrie en watertechnologie. Vooral in de intensivering van samenwerking en de verdere uitbouw van de internationale focus liggen kansen. Er wordt al volop gebouwd aan kennisdeling in Friesland. Voorbeelden zijn de WaterCampus en DairyCampus in Leeuwarden en het Innovatiecluster Drachten. Vooral op het gebied van samenwerking met andere regio´s zijn echter nog meters te maken.

Meer informatie: ING Regiovisie (pdf-bestand)