Bij het zoeken van extern eigen vermogen is hetzelfde te zien: het kleinbedrijf in topsectoren slaagt er vaker in dat aan te trekken (58%) dan het kleinbedrijf in niet-topsectoren (40%). Aan verschil in solvabiliteit ligt dit niet: die is vrijwel gelijk in topsectoren en niet-topsectoren. Aldus enkele uitkomsten van de Financieringsmonitor Topsectoren 2012 van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in het kader van het Programmaonderzoek Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.

Verschillen tussen topsectoren

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen topsectoren onderling, waar het gaat om het zoeken van bedrijfsfinanciering. In Agro&Food en Creatieve Industrie hebben veel bedrijven financiering gezocht, in High Tech, Chemie en Tuinbouw juist weinig. De doelen van de gezochte financiering verschillen niet veel tussen topsector- en andere bedrijven. Werkkapitaal staat op de eerste plaats, maar topsectoren noemen wel vaker bedrijfsmiddelen als bestemming. In topsectorbedrijven wordt ook vaker financiering gezocht voor investeringen.

Meer succes en grotere bedragen

Bedrijven in topsectoren ‘shoppen’ meer bij andere banken dan niet-topsector bedrijven wanneer zij op zoek gaan naar financiële middelen. De financiering wordt ook vaker verkregen: 55% tegen 44% voor niet-topsector bedrijven. Topsectoren zoeken – zowel in klein-, midden- als grootbedrijf – per grootteklasse grotere bedragen dan niet-topsector bedrijven. Op zich maakt dit de kans op verkrijgen van financiering groter.

Bekendheid en gebruik overheidsregelingen

Overheidsregelingen zijn bij topsectorbedrijven wat beter bekend, er wordt vooral véél meer gebruik gemaakt van de fiscale aftrekregeling WBSO. Van de ‘Borgstellingsregeling MKB’ (BMKB), de ‘Garantie Ondernemingsfinanciering’ en de ‘Seedfaciliteit’ worden juist minder gebruik gemaakt. Opvallend is dat de nieuwe, aan de WBSO gekoppelde RDA-regeling (fiscale aftrekregeling R&D) al grote bekendheid geniet: in de topsectoren is 29% bekend met de regeling, bij niet-topsectorbedrijven is dit 22%. De RDA-regeling is pas sinds 2012 van kracht.

Meer informatie: Panteia – Financieringsmonitor topsectoren 2012 (pdf-bestand)