Circa 20% van de bedrijven heeft zich in de tweede helft van 2017 op het verkrijgen van externe financiering georiënteerd. Kleine bedrijven oriënteren zich het minst op financiering. In toenemende mate richten vooral microbedrijven zich op alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding. Van de bedrijven die in de tweede helft van 2017 daadwerkelijk een financieringsaanvraag hebben gedaan, is bijna 90% geheel of gedeeltelijk succesvol. Dit percentage is duidelijk hoger dan vroeger: zo was vóór 2015 minder dan 80% geheel of gedeeltelijk succesvol. Bij microbedrijven is de aanvraag van externe financiering het minst vaak succesvol.
Uiteindelijk verkregen in de tweede helft van 2017 MKB-bedrijven € 8 miljard aan externe financiering; een jaar eerder was dat nog € 6 miljard. Dit blijkt uit de laatste Financieringsmonitor die Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft opgesteld.
Bron: Panteia