Tarieven blijven zorgenkind
De Nederlandse economie zit in de lift. Een stijgende lijn is ook te zien in de volumes en bedrijvigheid van de sector Transport en Logistiek. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 zien veel ondernemingen hun volumes groeien. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaak voor het zeer moeizame herstel van de sector ligt in de lage tarieven.

Ongezonde situatie
Volgens TLN heerst er een ongezonde situatie in de sector. Bedrijven moeten winst maken voor vervangingsinvesteringen en innovatie. Maar wanneer er niets wordt verdiend ontstaat er echter een situatie van ‘stilstand’ in de sector en komen investeringen in ondermeer materieel, opleidingen en verduurzaming verder onder druk te staan.

Verschillen in typen vervoer
Het verschil in herstel tussen de verschillende typen vervoer is groot. Bedrijven in het vervoer van levende dieren, het internationale distributievervoer, afvalstoffenvervoer en internationaal stukgoederenvervoer ondervonden in het vierde kwartaal relatief veel bedrijvigheid. Dit uitte zich in deze deelmarkten ook in een gestegen omzet.
Veel minder bedrijvigheid ondervonden bedrijven in het agrarische vervoer, in het bouwmaterialenvervoer, in het sierteeltvervoer en in het containervervoer.

Verder herstel
TLN voorspelt dat de groei van volumes en bedrijvigheid in de sector in 2014 verder zal aantrekken, maar durft naar aanleiding van de enquête geen uitspraken te doen over financieel herstel. Als de kosten blijven stijgen en tarieven niet zullen aantrekken, dan zal ook 2014 voor veel ondernemers een lastig jaar worden.

Bron: TLN