Finance for International Business stimuleert door middel van co-financiering de beschikbaarheid van financiering voor Nederlandse mkb-bedrijven die (willen) investeren in bovengenoemde opkomende markten. Kapitaalverschaffers beschouwen deze markten vaak als te risicovol. Daarnaast hebben lokale financiers veelal te weinig inzicht in de Nederlandse bedrijven waardoor ook lokale financiering van een investering niet tot stand komt. Staatssecretaris Bleker van EL&I wil Nederlandse investeringen in opkomende landen doelmatig en efficiënt ondersteunen. Voor de periode van 2012 tot en met 2015 is voor Finance for International Business in totaal 23 miljoen euro beschikbaar, waarvan voor de rest van dit jaar nog 6 miljoen euro.

Lening van overheid en externe financiers

Met Finance for International Business verstrekt het ministerie van EL&I 35 procent van het financieringsbedrag in de vorm van een lening. Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd. De overige 65 procent komt van externe professionele financiers. Het maximaal te lenen bedrag dat door de staat wordt verstrekt is 875.000 euro. De onderneming moet deze lening inzetten voor investeringen of expansie van eigen activiteiten in de opkomende landen China en India en de transitielanden Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia. Finance for International Business sluit aan bij andere financieringsinstrumenten en regelingen voor internationaal ondernemen. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL van het ministerie van EL&I.

Meer informatie: http://www.agentschapnl.nl/fib