Om margedruk te verlichten, treden bedrijven steeds vaker buiten gebaande paden. De schoonmaakbranche richt zich op de zorgsector en het werkveld van de beveiliger wordt verbreed naar de publieke sector en de IT markt. Het Nieuwe Werken biedt cateraars mogelijkheden hun klandizie te verruimen.

Beveiliger verruimt blikveld
Marges in de beveiliging staan onder druk doordat loonstijgingen, in deze tijden van bezuiniging, niet doorberekend kunnen worden aan de opdrachtgever. De margedruk is ook gestegen als gevolg van de toenemende concurrentie in de branche. De afgelopen vijf jaar is het aantal beveiligings- en opsporingbedrijven met ruim 50% toegenomen (zie figuur). Om het hoofd boven water te houden, richten bedrijven zich op nieuwe terreinen. Bijvoorbeeld op het publieke domein waar, doordat de overheid haar beveiliging deels uitbesteedt, ruimte is ontstaan. Daarnaast wordt er steeds vaker samengewerkt met ICT bedrijven. De groei van digitale criminaliteit vraagt nu en in de toekomst om beveiligers met expertise op ICT gebied.

Bron: ING Kwartaalbericht Facilitaire Dienstverlening