Agrarische export vormt 18% van totale uitvoer

Nederland is na de Verenigde Staten ‘s werelds grootste exporteur van agrarische producten. De landbouwexport groeide in 2013 met ruim 5% naar € 78 miljard en had daarmee een aandeel van 18% in de totale uitvoer. Voor het handelsoverschot was dit aandeel zelfs 44%.

Duitsland is veruit de belangrijkste afzetmarkt met een uitvoer van ruim € 20 miljard. Het trio België, VK en Frankrijk volgt met € 7,5 tot 8,5 miljard. Buiten Europa is China/Hong Kong met € 2 miljard afzet het belangrijkste afzetgebied. Vooral de export van zuivelproducten groeide fors.

Volop nieuwe kansen voor verdere uitbouw internationale activiteiten agrarische sector

De agrarische sector heeft een zeer internationaal werkterrein. De exportgerichtheid is enorm. Zo zijn de akkerbouwketens in hoge mate op afzet naar het buitenland georiënteerd. De Nederlandse export van pootaardappelen vormt bijvoorbeeld circa driekwart deel van de wereldmarkt. Binnen de tuinbouwexport is de sierteeltproductie het belangrijkst: in de totale sierteeltuitvoer van de Europese Unie is het Nederlandse aandeel 70%.

Ook voor de werkgelegenheid is de agrarische export van belang. Ruim driekwart van de 174.000 banen in deze sector betreft exportbanen. Positieve ontwikkelingen voor de exportpositie zijn de nog altijd toenemende spreiding van het aantal afzetmarkten, de verwachte koersdaling later dit jaar van de euro ten opzichte van zowel dollar als pond en de fors toenemende export van kennis door de gehele Nederlandse agrarische productieketen.

Bron: ING