Het doel van deze regeling is zelfstandigen in staat te stellen om voor de bevalling tijdelijk met hun werk te stoppen of hun werk te verminderen en om na de bevalling hun werk weer geleidelijk te hervatten. De minister concludeert dat de regeling aan zijn doelstelling beantwoordt en dat deze goed functioneert.

Meer informatie: kamerbrief-evaluatie-zez-regeling