Overheidsinstanties zijn dan verplicht om goederen en diensten te betalen binnen 30 kalenderdagen of, in zeer uitzonderlijke gevallen, binnen 60 dagen. Bedrijven moeten hun facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeenkomen en op voorwaarde dat dit niet kennelijk onredelijk is ten opzichte van de schuldeiser. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het bijzonder moeilijk om hun recht op een snelle betaling af te dwingen. Door betalingsachterstand verliezen de kmo’s tijd en geld, en geschillen kunnen de relaties met hun klanten verzuren. Aan deze schadelijke cultuur van laattijdig betalen moet een einde komen. Nu moeten de lidstaten de Richtlijn Betalingsachterstand in hun nationale wetgeving ten uitvoer leggen om zo de kmo’s de steun te bieden die zij in deze moeilijke tijden zo hard nodig hebben en hen bij te staan in hun sleutelrol, namelijk het scheppen van nieuwe banen voor Europa.

Bron: Persbericht EC