De groei van de werkgelegenheid in kmo’s (jaarlijks 1%) was hoger dan in grote bedrijven (0,5%). De handelssector vormt een duidelijke uitzondering op deze regel: de werkgelegenheid in kmo’s nam er jaarlijks met 0,7% toe vergeleken met 2,2% in grote ondernemingen. Deze uitzondering is het gevolg van de sterke toename van grote handelsondernemingen (vooral op het gebied van de verkoop, het onderhoud en het herstel van motorvoertuigen). Wat kmo’s betreft, zijn micro-ondernemingen (ondernemingen met minder dan tien werknemers) goed voor het hoogste aandeel (58%) in de totale groei van de nettowerkgelegenheid in bedrijven.

Nieuwe ondernemingen (jonger dan vijf jaar) nemen een overweldigende meerderheid van de nieuwe banen voor hun rekening. Nieuwe ondernemingen die op het gebied van zakelijke diensten actief zijn, creëren meer dan een kwart (27%) van de nieuwe banen, terwijl nieuwe ondernemingen in de transport- en communicatiesector het kleinste aantal nieuwe banen creëren (6%). Volgens Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, spelen kleine ondernemingen in deze kritieke periode voor de Europese economie nog steeds hun rol als belangrijke generatoren van nieuwe banen. Hun aanzienlijke rol bij het scheppen van werkgelegenheid bewijst dat het economisch belang van kmo’s groter dan ooit is en dat we kmo’s op alle niveaus moeten steunen. Kleine en nieuwe ondernemingen zijn duidelijk van cruciaal belang voor het herstel van de economische groei.

Belangrijkste effecten van de crisis: kleinere ondernemingen kampen vaker met negatieve gevolgen

Uit het onderzoek blijkt dat alle ondernemingen onder de economische crisis te lijden hebben maar dat vooral micro-ondernemingen bijzonder kwetsbaar zijn. Als gevolg van de economische crisis in 2009-2010 is het aantal banen in kmo’s jaarlijks gemiddeld met 2,4% gedaald vergeleken met een daling van jaarlijks 0,95% in grote ondernemingen. De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2010 nog steeds negatief maar de vooruitzichten voor 2011 waren tijdens het onderzoek beter.

Het percentage ondernemingen dat in 2011 verwachtte werknemers te moeten ontslaan, was kleiner dan het percentage ondernemingen dat in 2010 daadwerkelijk werknemers heeft ontslaan. Naast de gevolgen voor de werkgelegenheid is veruit het belangrijkste negatieve effect van de crisis voor ondernemingen de algemene daling van de totale vraag naar producten en diensten (een probleem voor 62% van de ondernemingen), gevolgd door de verlenging van de betalingstermijnen door de klanten (een probleem voor 48% van de ondernemingen) en het gebrek aan werkkapitaal (een probleem voor 31% van de respondenten).

Meer informatie is te vinden op de webpagina van het SME Performance Review.

Bron: Persbericht Europese Commissie