Stand van de conjunctuur per sector
Architectenbureaus – De orderportefeuille is het afgelopen halfjaar afgenomen en de omzet en het personeelsbestand zullen bij een groot deel van de bureaus afnemen. Wel is het verschil tussen het aantal bureaus dat een stijging verwacht en het aantal met een daling in vergelijking met een half jaar geleden minder groot geworden. Dit geldt zowel voor de omzet als voor de personeelsomvang. In het laatste kwartaal van 2011 steeg de bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten (CBS). Ingenieursbureaus – In deze sector blijft de conjunctuur ongunstig. De orderportefeuille is het afgelopen halfjaar met twee tiende maand afgenomen. Het aantal bureaus dat een afname van de omzet of het personeelsbestand verwacht is groter dan het aantal met een stijging. Ook hier is het verschil per saldo minder groot geworden. Bouwbedrijven – De stemming is in deze branche weinig veranderd. De verwachtingen ten aanzien van zowel de omzetomwikkeling als het personeelsbestand blijven ongeveer even pessimistisch als een half jaar geleden. De orderportefeuille is in die periode verder gedaald. Schilders- en onderhoudsbedrijven – In deze sector speelt het seizoen een grote rol. Daarom wordt in deze sector een vergelijking gemaakt met mei 2011. De stemming van de schilders en onderhoudsbedrijven is duidelijk minder goed dan een jaar geleden. Dit geldt zowel voor de orderportefeuille als voor de verwachting van omzet en personeelsbezetting. Installatiebedrijven – In deze sector is de stemming negatief. De verwachtingen van de omzetontwikkeling zijn verder verslechterd ten opzichte van een half jaar geleden. De verwachtingen over de werkgelegenheid zijn omgeslagen van een positief naar een negatief saldo. Het is daarom opvallend dat de installatiesector de enige sector is met een afwijkende ontwikkeling van de orderportefeuille. Deze is het afgelopen half jaar licht gestegen.  

Meer infomatie: Monitor Bouwketen (pdf-bestand)