De meest kansrijke sectoren voor starters zijn de industrie, onderwijs en zorg. Evenals in voorgaande kwartalen gingen de meeste starters in het eerste kwartaal aan de slag in de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. De grootste procentuele toename van het aantal starters vond plaats in de industriesector, gevolgd door de detailhandel en het onderwijs. De grootste dalingen hadden plaats in de sectoren transport & logistiek, groothandel en horeca. Niet alleen op sectoraal niveau, ook op regionaal niveau zijn er grote verschillen zichtbaar in de groei van het aantal starters. Overijssel kent van alle groeiprovincies met 5% veruit de hoogste groei, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland, Drenthe en Noord-Brabant. De provincies Zeeland (-5%) en Utrecht (-5%) laten de grootse dalingen zien in het aantal starters.  

60% van de starters in de horeca stopt na een jaar
Van de starters die in 2011 zijn begonnen, haakte 30% na het eerste jaar, al dan niet gedwongen, af. Zowel na het tweede als het derde jaar haakt nog eens circa 15% van de starters af. Het aantal opheffingen is in de sectoren detail- en groothandel, transport & logistiek en horeca het grootst. In de horeca stopt meer dan de helft van de starters (60%) al na één jaar.

Meest kansrijke sectoren
Industrie, onderwijs en zorg zijn de meest kansrijke sectoren voor een starter. Deze sectoren hebben relatief gezien het laagste aantal opheffingen. Daarnaast wordt zowel in de zorg als in de industrie volgend jaar groei verwacht.

Meer informatie: ING Kwartaalbericht Starters- 30 procent van de starters stopt na het eerste jaar (pdf-bestand)