Hierin zijn onder andere de voorwaarden bepaalt  waaronder  mensen in de bijstand een eigen bedrijf kunnen starten. De regeling  is onderzocht over de periode 2004 tot en met 2008. De grootste uitgaven in de Bbz hangen samen met het aanvullen van de eigen inkomsten tot bijstandsniveau, van het  voorbereidingsjaar tot  drie jaar na de start van de onderneming. Verdere kosten worden gemaakt voor coaching, advies over de levensvatbaarheid van de onderneming, administratie en een eventuele lening voor bedrijfskapitaal. Hiertegenover staan opbrengsten die voortvloeien uit besparingen op uitkeringen na succesvolle uitstroom. In totaal 42 % van de startende ondernemers is na de eerste twaalf maanden uit de uitkering. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74%.

Het rapport constateert wel dat er nog  verbeteringen mogelijk zijn op het terrein van kredietbeheer. Het onderzoeksbureau adviseert gemeenten die dit nog niet hebben te investeren in een aparte administratie van de lening zelf en ook om de omzetontwikkeling na de start van de onderneming kritischer te volgen. Dit kan het positieve effect van de regeling nog verder vergroten.

Download: ecorys-bbz-rapportage-2011