Ondernemerschap belangrijk voor zelfstandig bestaan
Minister Verhagen is verheugd dat de regelingen op het gebied van microfinanciering effect hebben gehad. ‘Ondernemerschap legt niet alleen het fundament onder onze economie, het is ook een kans om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Dit zorgt niet alleen voor brood op de plank, maar biedt ook perspectief voor de toekomst,’ aldus de minister.

Kredietaanvragen
Kredietaanvragen voor een microkrediet worden door banken vaker dan gemiddeld afgewezen, bijvoorbeeld omdat aspirant ondernemers niet goed weten hoe ze de aanvraag moeten onderbouwen. Om de kans op succes te vergroten, zijn in 2009 twee overheidsinitiatieven gestart: Stichting Microkrediet Nederland (beter bekend onder de naam ‘Qredits’) en de SZW-borgstellingsregeling.

Dubbel werk
Ecorys concludeert dat de SZW-borgstellingsregeling wel werkt, maar dat overheid en banken soms dubbel werk doen. De tijdelijke regeling, die per 1 januari 2011 is gestopt, zal daarom niet terugkeren. Qredits blijft wel actief. Leningen van EL&I en verschillende banken geven Qredits ruim voldoende tijd om financiers te vinden om uiteindelijk los van de overheid aspirant ondernemers te ondersteunen.

Download: ecorys-evaluatie-microkredietpilots