Meer starters dankzij goed draaiende economie

Het aantal starters groeide in 2017 onverminderd door (+4%) en kwam met 137.000 op het hoogste niveau sinds het begin van de tellingen in 2009. Door de goed draaiende economie (met een verwachte groei van bijna 3%) zien veel mensen mogelijkheden om voor zichzelf te beginnen. Dit geldt niet alleen voor startende zzp’ers, maar ook voor innovatieve ondernemers die een gat in de markt zien. Al met al is de verwachting dat het aantal starters dit jaar met circa 2% stijgt tot 139.000.

Starters zien vooral mogelijkheden in bouw en transport
In de meeste sectoren nam het aantal starters in 2017 toe. De grootste stijging deed zich voor in de bouw (+21%) die nog altijd profiteerde van een sterk groeiende woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen. Ook de transportsector liet vorig jaar een sterke groei zien (+12%). Naast een toename van zelfstandige vrachtwagenchauffeurs was er tevens sprake van een sterke stijging van het aantal koeriers, zowel zelfstandige pakketbezorgers als maaltijdbezorgers. 

Kwart starters begint in zakelijke dienstverlening
Ruim een kwart van de Nederlandse starters (37.200) is actief in de zakelijke dienstverlening. Dit is een sector met relatief lage toetredingsdrempels waar snel en zonder al te grote financiële investeringen kan worden gestart. De andere twee sectoren met veel starters zijn de zorg en de bouw. Beide sectoren zijn in de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd, waardoor veel voormalige werknemers voor zichzelf zijn begonnen.

Bron: ING