De economie in zowel Gelderland als Overijssel groeit in 2017 met 2,4%. Dit is iets hoger dan de landelijke groei. De economie van Noord-Overijssel groeit het sterkst (2,8%). De ontwikkeling in Twente en Achterhoek blijft iets achter vanwege de hier matig vertegenwoordigde, maar sterk groeiende zakelijke dienstverlening. Rivierenland is over de afgelopen twintig jaar de sterkste groeier. In alle regio’s in beide provincies stijgt het aantal inwoners weer en is de krimp in werkgelegenheid voorbij. De banengroei verdubbelde in 2016 naar 14.000. In de hightech industrie kwamen er bijna 1.000 banen bij.

Bron: ING