Belangrijkste uitkomsten:

  • Het aantal bedrijven dat de winstgevendheid zag dalen in de provincie Utrecht nam flink toe (16,4%).
  • Het aantal opheffingen en faillissementen nam toe.
  • Het aantal bedrijfsvestigingen in de provincie Utrecht groeide in 2012 minder hard dan in voorgaande jaren. Dit komt door een minder sterke groei van het aantal starters en een veel groter aantal opheffingen.
  • Recente cijfers van het CBS laten een stijging zien van de werkloosheid in de provincie Utrecht. De monitor van de KvK laat een krimp in het aantal banen zien. Het aantal werkzoekenden nam fors toe met 4%. Deze ontwikkeling is gelijk aan die op landelijk niveau.
  • De verwachtingen van ondernemers over hun bedrijfsprestaties (omzet, winst, investeringen en personeelssterkte) zijn slecht. Wel verwachten meer ondernemers per saldo een opleving van de export in 2013.

Meer informatie: KvK – Monitor Economie Provincie Utrecht juni 2013 (pdf-bestand)