De Economische Barometer toont dat er op alle fronten een negatieve ontwikkeling is. Zo ook bij de binnenlandse- en buitenlandse orderposities. Bij de exporterende bedrijven vallen vooral de machinebouwers op. Machinebouwers doen het in export traditioneel goed. Dat is in het derde kwartaal niet het geval. De waardering van de buitenlandse orderpositie valt zelfs negatief uit. De verwachtingen van de machinebouwers zijn overigens wel positiever dan gemiddeld.

Winstgevendheid onder druk voor bouw gerelateerde bedrijven
Op dit moment staat de winstgevendheid op 22%. Er zijn gelukkig meer bedrijven die winst maken dan verlies. Het gemiddelde cijfer wordt vooral naar beneden gedrukt door bouw gerelateerde bedrijven, een sector waar nog nauwelijks winst gemaakt wordt.

Economie slecht, toch veel bedrijven met vacatures
Nog steeds hebben veel bedrijven in het mkb-metaal vacatures uitstaan. Van de geënquêteerde machinebouwers heeft maar liefst 70% één of meerdere vacatures. Dat kan duiden op een te verwachten groei. Zorgwekkend is dat steeds meer vacatures lastig in te vullen zijn, omdat de gezochte specialist er eenvoudigweg niet is. Hoe hoger het niveau (hoogwaardig werk), hoe lastiger de vacature in te vullen is. Verder neemt het aantal tijdelijke medewerkers af ten opzichte van het tweede kwartaal. Een tendens die te verwachten is in een mindere economische periode.

Vertrouwen na verkiezingen
Uit de resultaten valt te concluderen dat het mkb-metaal vertrouwen put uit de verkiezingsuitslag. Een pro Europese houding wordt beloond door de ondernemers. Het is aan het nieuwe kabinet de schone taak om de verwachtingen en deze beloning van ondernemers in vertrouwen waar te maken.

Meer informatie: Metaalunie – Economische Barometer derde kwartaal 2012[1]