Geen rechte lijn omhoog, wel economische groei

De regio Groot-Rijnmond heeft in een vroeg stadium kunnen profiteren van internationaal economisch herstel. Toch blijkt het geen rechte lijn omhoog te zijn. De stabiliserende overslag in de Rotterdamse haven geeft aan dat het internationale beeld wisselend positief is. Toch laten de meeste sectoren weer groei zien. Met 0,8% is de verwachting dat de economie in Groot-Rijnmond dit jaar licht bovengemiddeld groeit. Voor 2015 ligt de verwachting in lijn met het Nederlands gemiddelde (1,3%).

Industrie blijft steunpilaar, maar niet op elk front

De voor de regio kenmerkende scheepsbouw – met vele toeleveranciers uit de metaal- en installatiebranche – is een kenmerkende sector die goed presteert en volle orderboeken heeft. Daartegenover staat dat het omvangrijke (petro-) chemische cluster in het Rotterdamse havencomplex de productie door de relatief hoge energiekosten ziet dalen en met lage afzetprijzen kampt.

Stad levert grotere bijdrage aan de economie

Volgend jaar gaat de consument na jaren van dalende bestedingen weer een bijdrage leveren aan de groei groeit. Hoewel de lager inkomens- en vermogenspositie de ruimte om meer uit te geven voor Rotterdamse consumenten beperkt, is de verwachting dat ook de Rotterdamse consument weer meer gaat uitgeven. Zo is het gunstig dat de werkloosheid de piek voorbij lijkt te zijn en zijn ook de huizenprijzen in de regio minder gedaald. Bovendien groeit het aantal (internationale) bezoekers. De stad levert daarmee volgend jaar weer een grotere bijdrage aan de economie van de havenregio.

Bron: ING Regiovisie