In Zuidoost-Brabant groeit de economie in 2014 met 1,4%, beduidend sneller dan landelijk (0,6%). In 2015 groeit de regionale economie in een vergelijkbaar tempo. De export blijft zorgen voor een positieve stimulans, maar 2014 is ook het jaar waarin bedrijven geleidelijk meer gaan investeren. Regionaal is sprake van een bovengemiddelde aanwezigheid van de industrie en groei in de metaal, machine en transportmiddelenindustrie levert een plus op voor de economie. Voor ondernemers in sectoren als bouw, detailhandel en horeca is de krimp in hun omzet veelal voorbij. De terughoudendheid van consumenten bij het doen van uitgaven is echter niet van de ene op de andere dag verdwenen.

Vermarkten technologische innovaties impuls voor concurrentiekracht

De bredere toepassing van de regionale innovaties draagt bij aan de toekomstige gezondheid van de economie in Zuidoost-Brabant. Het aanboren van nieuwe markten in het buitenland en het breder toepassen van innovaties op de binnenlandse markt vormen daarbij de pijlers. De grotere Brabantse exporteurs zijn goed aangesloten op markten buiten de traditionele exportbestemmingen. Voor de grote groep innovatieve MKB-bedrijven liggen er op dat vlak nog veel kansen. Verder kunnen regionale bedrijven in consumentengerichte sectoren als de detailhandel, bouw en leisure meeliften op de aanwezige innovatiekracht in Zuidoost-Brabant. Deze ondernemingen zijn gebaat bij nieuwe vindingen op het gebied van energie, materiaalgebruik en tools waarmee het (online) aankoopgedrag van consumenten beter te voorspellen is.

Bron: ING