De economie heeft de opgaande lijn te pakken. Sinds midden 2013 is sprake van economisch herstel. De Utrechtse economie doet het daarbij beter dan de rest van Nederland. De economische groei komt in 2015 naar verwachting uit op 2,1% en in 2016 op 2,3%. Sterk presterende sectoren als de ICT en zakelijke dienstverlening zijn goed vertegenwoordigd in Utrecht.

De werkloosheid bedroeg in de provincie Utrecht vorig jaar gemiddeld 6,5%, een stabilisatie ten opzichte van 2013 en onder het landelijke gemiddelde van 7,4%.De werkgelegenheid neemt de laatste maanden toe, met name het aantal uitzendbanen. De groeiende werkgelegenheid is ook te zien aan het aantal nieuwe vacatures, dat stijgt. De verwachting is dat de banengroei dit jaar aanhoudt. Net als in de rest van Nederland loopt de werkloosheid in Utrecht toch maar langzaam terug. Dit komt omdat meer mensen, die zich eerder hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt, door het verbeterde arbeidsmarktsentiment weer op zoek gaan naar een baan. Er wordt dan ook maar een lichte daling van de werkloosheid verwacht dit jaar.

Bron: ING Regiovisie