Economisch herstel Noordoost-Brabant ligt rond landelijk gemiddelde

De economie in Noordoost-Brabant herstelt in 2014 (0,6%) en 2015 (1,2%) in ongeveer hetzelfde tempo als de rest van Nederland. De toename van de export blijft zorgen voor een positieve stimulans, maar 2014  is ook het jaar waarin bedrijven geleidelijk meer gaan investeren. Regionaal is sprake van een bovengemiddelde aanwezigheid van de industrie en dat levert een plus op voor de economische groei. Daarnaast is het beginnende herstel op de woningmarkt een impuls voor de regio, en dan vooral voor de bouw. In en rondom ’s-Hertogenbosch zijn er veel bedrijven in de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening. In deze sectoren is het omslagpunt inmiddels bereikt maar het huidige herstel maakt de terugval in omzet van de afgelopen jaren nog niet volledig goed.

Clustering van agrifoodbedrijven versterkt regionale economie

De agrifoodsector is een stabiele kracht binnen de economie van Noordoost-Brabant. Naast landbouwbedrijven gaat het hierbij vooral ook om verwerkende bedrijven, groot- en detailhandel en bedrijven actief in de foodservicemarkt. De clustering van agrifoodbedrijven zorgt onder andere voor een stimulans op de arbeidsmarkt door gerichte scholing en binding van kennis en talent bij werknemers in het gebied. “De regionale keuze voor agrifood als speerpunt past uitstekend bij Noordoost-Brabant. Dat daar met het samenwerkingsverband AgriFoodCapital verdere invulling aan wordt gegeven levert meerwaarde op voor het bedrijfsleven” aldus Marcel Beckers ING Regiodirecteur MKB Zuid-Oost Nederland.

Bron: ING