Krimp economie Groningen door minder gaswinning

De gaswinning is met een aandeel in de Groningse economie van bijna 40% van grote invloed op de regionale groeicijfers. Zo kromp in 2014 de Groningse economie met ruim 7%, door de combinatie van een warme winter en lagere prijzen. De vanwege aardbevingsgevaar opgelegde vermindering van de gaswinning leidt opnieuw tot een krimpjaar. Als bijvoorbeeld hetzelfde productieplafond voor het eerste halfjaar van 2015 van 16,5 miljard m3 gas ook voor de tweede helft van het jaar geldt, krimpt de sector delfstoffenwinning in 2015 met 12%. Zonder de gaswinning is het beeld voor de economische groei positiever. De provincies groeien dan alle drie met circa 1,6%.

Ook noordelijke arbeidsmarkt en woningmarkt blijven achter

De werkloosheid in Groningen en Friesland blijft in 2015 en 2016 boven het nationale niveau, alleen Drenthe ontwikkelt zich conform het Nederlandse gemiddelde. Verschillen op de regionale woningmarkt blijven groot, vooral in Groningen. In Noordoost Groningen zijn de woningprijzen het laagste van het land en zal er nauwelijks prijsstijging zijn de komende tien jaar. De steden Groningen en in mindere mate Leeuwarden krijgen als enige regio’s wel te maken met prijsstijgingen van minstens 2% per jaar.

Bron: ING