Midden-Brabant profiteert van breder herstel

In Midden-Brabant komt de economische groei in 2015 naar verwachting uit op 2,6%. De economie heeft de opgaande lijn te pakken en voor het tweede jaar op rij kent de regio een hogere groei dan landelijk. Bedrijven in de industrie, groothandel en logistiek fungeren als aanjagers. Het aantrekken van de woningbouw zorgt voor herstel in de bouw en ook de zakelijke dienstverlening groeit sterk. Het aantal bedrijven in de financiële gevarenzone neemt af. Zo gingen in het eerste halfjaar van 2015 in Midden-Brabant 24 bedrijven failliet, beduidend minder dan in voorgaande periodes.

Regionale economie profiteert van sterke groei e-commerce

Dat Midden-Brabant een logistieke hotspot is, is een belangrijke troef voor de regio. Of het nu om schoenen, frisdrank, auto’s of de pakketjes van Bol.com gaat, ze gaan allemaal via de regio op weg naar de consument. Verschillende bedrijven in Midden-Brabant doen uitbreidingsinvesteringen en anticiperen daarmee op klanten die weer meer in de (web)winkel uitgeven. Ook vooruitstrevende partijen weten de regio te vinden. Zo opent Tesla vandaag een tweede ‘fabriek’ in Tilburg en vormt de regio voor een gewilde vestigingslocatie voor e-commerce activiteiten.

Werkloosheid loopt langzaam terug, bouwvakkers weer gewild

De situatie op de arbeidsmarkt verbetert en in 2015 daalt de werkloosheid in Midden-Brabant tot onder de 7%. Het aantal banen in Midden-Brabant is tussen 2007 en 2014 licht gestegen tot ruim 212.000. In marktsectoren als de logistieke dienstverlening en bouw stijgt de behoefte aan (flexibele) arbeidskrachten. Dat is een hoopgevende ontwikkeling aangezien in de regionale industrie in de afgelopen jaren ruim 4.500 banen verdwenen en in de bouw bijna 1.700. De zorg was tot voor kort een sterke groeier, in de afgelopen acht jaar kwamen er ruim 3.000 banen bij, maar momenteel kent de sector krimp. In dezelfde periode steeg de werkgelegenheid in de specialistische zakelijke dienstverlening met ruim 2.500 banen.

Bron: ING