Het warme weer van begin dit jaar is vanwege de dominantie van de aardgassector slecht voor de groeicijfers in Groningen. Voor  het gehele jaar wordt een krimp van 3,4% verwacht. Ook in Friesland en Drenthe is sprake van krimp (-0,2%). Dit komt deels door de oververtegenwoordiging van de stagnerende publieke sector en de slinkende zorgsector. Enkele noordelijke regio’s krimpen al jaren op rij. De economie van Delfzijl en omgeving krimpt al sinds 2007 en is nu ruim 5% kleiner dan in 2008.

Kansen in het noorden

Belangrijk voor de toekomst van de noordelijke economie is dat zowel ondernemers als de beroepsbevolking hun grenzen verleggen. Inwoners zonder baan en nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt zullen in hun zoektocht naar werk een groter gebied gaan bestrijken. Voor ondernemers zijn er kansen door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan met de kennisinstellingen in de stad Groningen en met bedrijven uit andere sectoren. De kansen liggen vooral in kruisverbanden tussen land- en tuinbouw, de food industrie, de energiesector en de (groene) chemie.

Bron: ING