Meer krapte op Drentse arbeidsmarkt door bevolkingskrimp

De werkloosheid is in Drenthe structureel lager dan in de twee andere noordelijke provincies, maar is eind 2013 voor het eerst deze eeuw ook onder het nationale gemiddelde gedoken. Dit komt deels door de bevolkingskrimp. In het eerste halfjaar heeft deze trend zich doorgezet en was de werkloosheid bijna één procentpunt lager dan nationaal. ING verwacht dat de gemiddelde werkloosheid in Drenthe dit jaar uitkomt op 7,6% en in 2015 op 7,0%.

Hoe blijft de Drentse economie gezond?

De uitdaging voor Drenthe ligt in verbetering van het innovatievermogen van de economie en het focussen op de meest kansrijke sectoren. Het goede nieuws is dat Drenthe met het aandeel innovatieve banen beter presteert dan de twee andere noordelijke provincies en dat het aantal starters in innovatieve sectoren is toegenomen. Verbeterpunten zijn het opleidingsniveau en de participatiegraad van vrouwen. De kansen liggen vooral in de sectoren, die al sterk vertegenwoordigd zijn en waar volop is en nog wordt geïnvesteerd: landbouw, voedings- en maakindustrie en de biobased economy.

Bron: ING