Mega-tekort
Ondanks de hoge uitstroom kwam 96% van de gemeenten vorig jaar geld tekort voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Een gat dat opliep tot 675 miljoen euro. Gemeenten konden niet anders dan het gat met eigen middelen dichten. 2011 zal de historie in gaan als het jaar van het ‘mega-tekort’, voorspelt Paas. Belangrijkste oorzaak van de tekorten zijn de te lage inschattingen van het aantal bijstandsgerechtigden door het CPB.

Download:divosa_monitor_2012 (pdf-bestand)