De huishoudinkomenstoets staat immers al in de wet. Vooruitlopend op de duidelijkheid die dat overleg moet opleveren, adviseert Divosa zijn leden de voorbereidingen voor de huishoudinkomenstoets op te schorten.