Minder starters in eerste semester 2012
In het eerste halfjaar van 2012 werd er door circa 68.000 mensen een onderneming opgericht, ruim 6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal bedrijfsoprichtingen is zeer waarschijnlijk gedaald als gevolg van de economische teruggang. In 2009 weerspiegelde de slechte economische omstandigheden zich ook in een terugval van het aantal startende ondernemers. Voor mensen in loondienst en toetreders tot de arbeidsmarkt, zoals: studenten, huisvrouwen en -mannen, is de stap naar het ondernemerschap minder aantrekkelijk als het economische tij tegen zit. Dit jaar zullen er naar verwachting totaal 122.000 mensen een onderneming starten. Dit aantal ligt iets lager dan in 2011 maar blijft – zeker in vergelijking met voorgaande jaren – hoog. Doordat in het eerste kwartaal van het jaar traditioneel veel mensen een bedrijf oprichten, ligt het aantal starters in het eerste halfjaar naar verwachting hoger dan in het komende halfjaar.

Vaker starten in transport & logistiek
In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport & logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10% toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) inzetten, is er ruimte voor starters. De groei van het aantal beginnende ondernemers wordt bovendien verklaard door de sterke groei van het aantal startende koeriersdiensten. Binnen deze branche is het aantal beginnende ondernemers met maar liefst 25% gestegen. Mensen in het bezit van een auto en rijbewijs, spelen met de start van een koeriersdienst in op de groei van online winkelen.  

Nieuwe aanbestedingswet kansrijk voor starters
De aanpassing van de aanbestedingswet creëert mogelijkheden voor starters om overheidsopdrachten binnen te halen. Het aantal gestelde eisen – waaronder omzeteisen – worden teruggebracht. Hierdoor worden de kansen voor kleinere ondernemers om een aanbesteding te winnen vergroot. Daarnaast zal het onnodig clusteren van opdrachten worden tegengegaan. Dit voorkomt dat kleinere ondernemingen bij voorbaat worden uitgesloten. Aangezien de overheid jaarlijks voor circa €60 miljard inkoopt, kan het in werking treden van de wet grote gevolgen hebben.

Meer informatie: ING – Aantal starters neemt af – juli 2012 (pdf-bestand)