Neerwaartse spiraal
De dalende koopkracht van Nederlandse consumenten lijkt te resulteren in een neerwaartse spiraal voor winkeliers. Dit jaar wordt het vierde achtereenvolgende jaar van krimp en ook het komende jaar zijn de vooruitzichten niet goed. ING Economisch Bureau raamt voor 2012 een teruggang van -3,2% in de omzet van de detailhandel non-food, gevolgd door een verdere krimp in 2013 van -2%.

Online groei niet voor iedereen
In schril contrast tot de daling in de totale non-food detailhandel staat het succes van internet. Probleem voor de detailhandel is dat lang niet alle winkeliers van de groeiende omzet via internet profiteren. Grotere spelers leggen de lat steeds hoger, waardoor de kansen voor kleinere partijen afnemen. De mate van professionalisering en de investeringen nodig om online concurrerend te zijn scheiden het kaf van het koren.

Inspelen op nieuwe realiteit
Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn er wel degelijk kansen voor winkeliers. Bedrijven die hun verdienmodel afstemmen op de ‘nieuwe realiteit’ kunnen onafhankelijk van het kanaal, online of offline, succesvol zijn. Het gaat daarbij om het maken van een heldere en consistente keuze van de doelgroep en de afstemming hierop van product (assortiment), prijs, personeel en locatie. Ook sturen op cijfers, samenwerking in de keten en excellente logistiek blijven uitermate belangrijke succesfactoren voor retailers. Verder dient het verdienmodel realistisch afgestemd te worden op een lager omzetniveau en een lagere bruto marge.

Variatie in winkellandschap
Belangrijk is verder dat de meerderheid van de omzet nog steeds in de winkelstraat wordt behaald. Zaak is wel dat lokale en regionale overheden, brancheorganisaties, vastgoedbeheerders en winkeliers vaker de handen ineenslaan en beter gecoördineerd te werk gaan als het gaat om de ontwikkeling van winkelgebieden. Dirk Mulder, sectorspecialist Handel: Door niet langer meer van hetzelfde te ontwikkelen, maar te variëren in functie en typen winkels ontstaat een winkellandschap dat beter kan voorzien in de verschillende behoeften van consumenten. De dynamiek in de detailhandel met jaarlijks vele starters kan op deze wijze ook beter benut worden. Het is zaak voor winkelgebieden om daarbij in te zetten op lokale of regionale sterkten. Bepaalde gebieden kunnen zich storten op beleving, fun en social shopping, terwijl andere lokaties juist beter in kunnen spelen op functionele (gemaks)shoppers. Meer informatie: ING – Tussen twee muren (pdf-bestand)