In beide jaren is het contrast tussen food en non-food groot. Waar eerstgenoemde haar groei zal handhaven blijft laatstgenoemde een zorgenkind.

Detailhandel Food
Aan de oppervlakte vertonen winkels in voedingsmiddelen een geleidelijke groei. Zo neemt de omzet naar verwachting toe met 2,1% in 2013 en 1,5% in 2014. Onderliggend zijn de verschillen echter groot. Speciaalzaken in voedingsmiddelen verliezen draagvlak bij de consument terwijl supermarkten hun marktaandeel vergroten. De verkopen in speciaalzaken liepen vooralsnog hard terug met 7,3% in de eerste vijf maanden van 2013. Mede door het grote aandeel van versproducten in de omzet stegen de prijzen in de speciaalzaak met 4,6%. De landelijke trend is dat het aantal speciaalzaken daalt, regionaal zijn daarop echter wel uitzonderingen. Zo is het aantal winkels in bijvoorbeeld de regio’s Amsterdam en Utrecht en in de provincie Flevoland in de afgelopen 5 jaar gegroeid .

Detailhandel Non-food
Winkels in non-food worden nog steeds zwaar getroffen. In 2013 moeten zij rekening houden met een gemiddelde krimp van 4% in omzet. Ook in 2014 houdt de daling aan (-2% omzet). Het verlies wordt over de hele linie geleden. Enkel de categorie persoonlijke verzorging weet zich aan de malaise te ontworstelen.

Meer informatie: ING – Weer tegenslag voor detailhandel (pdf-bestand)