Per budgetjaar is er een overzicht van de budgetten per gemeente, alsmede een toelichting op het macrobudget. De bestanden zoals die via het Gemeenteloket SZW zijn verspreid, zijn als service ook hieronder opgenomen. Downloads: