Uit het onderzoek blijkt de mkb’ers weinig schriftelijke herinneringen versturen wanneer niet betaald wordt. Tien procent van de ondervraagden geeft aan zelfs helemaal geen betalingsherinneringen te sturen. Twintig procent volstaat met één of twee herinneringen. Daarentegen wordt wel met meer discipline nagebeld naar klanten met openstaande facturen. Ruim driekwart van de ondernemers geeft aan dit structureel te doen.

Rem op bedrijfsgroei door slecht betaalgedrag

Vorige maand nog concludeerde Intrum Justitia in de European Payment Index 2012 (EPI) dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven een verslechtering van de liquiditeit constateert als gevolg van achterstallige betalingen. Uit datzelfde onderzoek bleek dat een derde van de ondernemers ervaart dat slecht betaalgedrag zorgt voor een rem op de bedrijfsgroei. De ondervraagde ondernemers weten over het algemeen prima waarom hun klanten te laat betalen. ‘Hebben hun administratie niet op orde’ en ‘verkeren zelf in financiële problemen’ worden het meest gegeven als verklaring. Ook ‘opzettelijk te laat betalen’ wordt vaak genoemd. Het aantal te late betalingen is als gevolg van de economische crisis alleen maar gestegen, geeft meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers aan.