Het aantal online winkels in Nederland groeit. Tegelijkertijd sluiten fysieke winkels hun deuren door de veranderende voorkeuren van consumenten en het gemak van online shoppen. Om als fysieke winkel bestaansrecht te houden moeten zij investeren in experience en expertise. Net als drie jaar terug, constateert de ABN Amro dat de fysieke winkel onder druk staat.
Dit komt deels door veranderende voorkeuren van consumenten en het toegenomen gemak van online shoppen. Inmiddels heeft 16 procent van de consumenten een sterke voorkeur voor online shoppen. Met name in de branches elektronica, sport, schoenen en mode bestaat veel online concurrentie. Daarnaast is de online oriëntatie gestegen naar gemiddeld 55 procent. Meer consumenten oriënteren zich online voordat ze overgaan tot koop, off- en online. De belangrijkste kanalen voor consumenten om zich te oriënteren zijn vooral de websites van de winkels en merken, zoekmachines, online folders en vergelijkingssites. Het is belangrijk om daar als retailer zichtbaar te zijn en snel gevonden te worden, omdat de klantreis hier begint. Investeringen in het digitale kanaal blijven daarom noodzakelijk voor de toekomstige verkopen in zowel het off- als online kanaal.
Het volledige rapport vindt u bij de ABN Amro.
Bron: ABN Amro