Woningbouw groeit sterk

De woningbouw groeit harder dan verwacht. Dit komt omdat de woningmarkt sterker aantrekt dan begin dit jaar was verwacht. Dit is de belangrijkste reden dat de ABN Amro positiever is over de bouwsector in 2015. Zowel de nieuwbouw van woningen als de renovatie van woningen groeit naar verwachting harder. Het aantrekken van de nieuwbouw van woningen uit zich onder andere in de verkopen van nieuwbouwwoningen. Die worden steeds meer verkocht. In de eerste vijf maanden van 2015 zijn er 12.249 nieuwbouwwoningen verkocht. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er 8.399, een stijging van 45,8%. De renovatie van woningen kan ook profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Bij een verhuizing wordt vaak de nieuwe (en soms ook de oude) woning gerenoveerd. Hierdoor zal het negatieve effect van de btw-verhoging per 1 juli gedempt worden.

Utiliteitsbouw kwakkelt

De vooruitlopende indicatoren voor de utiliteitsbouw geven aan dat het herstel van de utiliteitsbouw in 2016 zal vertragen. Daarom zijn de verwachtingen voor de utiliteitsbouw in 2016 ook minder positief dan voor 2015. Ten eerste stabiliseert de orderportefeuille in 2015, nadat deze in 2014 sterk is gestegen. In januari 2015 bedroeg de orderportefeuille 7,2 maanden en in mei 7,1 maanden. Ten tweede laten de ontvangen orders voor utiliteitsgebouwen een omslag zien. Alleen de ontvangen orders voor de bouw van kassen stegen in de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met een jaar eerder.

Natte waterbouw positieve uitzondering binnen gww

Dat er op dit moment groei te zien is in de grond-, water- en wegenbouw (gww) komt door de natte waterbouw. De omzet van bouwers actief in deze branche laat op dit moment een sterke groeispurt zien. Hun omzet steeg in het eerste kwartaal van 2015 met 40,8% j-o-j. De andere branches binnen de bouw, de kabel- en buizenleggers en bouwers van wegen, tunnels en spoorwegen, hebben het veel moeilijker. Hun omzet daalde sterk in de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met een jaar eerder. Door afnemende overheidsinvesteringen verwacht de ABN Amro afnemende groei voor de gww.

Bron: ABN Amro