ABN Amro stelt dat de agrarische sector minder conjunctuurgevoelig is dan andere sectoren. De sector heeft een geheel eigen dynamiek. Sommige branches ondervinden hinder van het negatieve economische sentiment, terwijl andere branches er nauwelijks last van hebben. Nederlandse producten worden door een mogelijke koersdaling van de euro op markten buiten de eurozone voor de consument goedkoper.

Belangrijkste drivers per branche
Het verschilt per branche welke factoren de grootste invloed hebben op de prijsvorming. In de akkerbouw is de ontwikkeling van de productie de belangrijkste invloedfactor. De productie kent veel grotere fluctuaties dan de consumptie.

Akkerbouwproducten
Akkerbouwproducten worden op massamarkten afgezet. De consument blijft ook in minder goede economische tijden deze producten kopen, omdat deze producten de basis van de voeding vormen. De huidige economische ontwikkelingen in de eurozone hebben dan ook een beperkte invloed op de afzet en prijsvorming van akkerbouwproducten.

Tuinbouwproducten
Voor tuinbouwproducten zijn de fluctuaties in de productie minder groot. De vraag naar deze producten varieert sterker dan het aanbod, onder andere door de sterke internationale concurrentie. Verschillende producten zijn luxe producten; in tijden van economische tegenwind kan de consument gemakkelijker zonder een boeket bloemen.  De economische crisis heeft hierdoor invloed op de afzet van bepaalde tuinbouwproducten. Dit werkt door in de prijsontwikkeling van deze producten.

Zuivel
De productie in de zuivelsector is door de melkquotering gereguleerd. Prijsschommelingen treden voornamelijk op door variaties in de afzet. Afzetmarkten binnen de EU zijn voor de zuivelsector van groot belang. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de producten op de wereldmarkt afgezet. Voor de zuivelsector zijn niet alleen de economische ontwikkelingen in de eurozone belangrijk, maar ook in andere delen van de wereld. De huidige crisis in de eurozone heeft hierdoor een beperkte invloed op de prijsvorming van zuivelproducten.

Vlees
De invloed van de economie op de vleessector is beperkt. De consument blijft vlees eten bij economische tegenspoed, maar zal naar goedkopere vleessoorten uitwijken. De afzet van het goedkopere pluimveevlees krijgt hierdoor een stimulans terwijl de afzet van rund- en kalfsvlees juist onder druk komt te staan.  Sommige segmenten kunnen hierdoor wat prijsvorming betreft van de crisis profiteren.

Eieren
De Europese eiermarkt wordt op langere termijn geteisterd door overproductie. Wijziging van EU-regelgeving leidt momenteel tot een onbalans tussen productie en consumptie waardoor er forse prijsvariaties optreden. De economie heeft nauwelijks invloed op de afzet en prijsvorming van eieren.

Bron: Agrarisch Nieuws 2-2012 (pdf-bestand)