“Het bijzondere van deze doelgroep is, dat we de ondernemer en zijn verhaal door en door kennen”, licht Han Dieperink, algemeen directeur IMK, toe. “In het kader van de bijstandsverlening hebben we de levensvatbaarheid van de onderneming positief  beoordeeld en weten we uit ervaring dat veel van deze ondernemers het nadien heel goed doen.”

“De coöperatieve gedachte achter de kredietunie is bij uitstek geschikt voor deze doelgroep”, aldus Roland Lampe, oprichter van de VKN. “Via een kredietunie worden kredietgevende en –nemende ondernemers binnen de “common bond” van een kredietunie, waar kredietgevende ondernemers uit maatschappelijke betrokkenheid de coaching op zich nemen, met elkaar in contact gebracht. In die contacten gaat het over veel meer dan de cijfers uit het verleden.” Kredietgevende leden hebben er een persoonlijk belang bij dat het de kredietnemende leden goed gaat. Het kredietnemend lid staat er niet meer alleen voor. Daarmee wordt volgens Lampe de lage afschrijving op kredieten bij kredietunies verklaard.

Tijdens de ledenvergadering van de VKN, onder voorzitterschap van prof. Jan Vis, sprak prof. Gert van Dijk over de achtergronden van de perspectieven van coöperatieve  kredietverlening in Europa en Cees Rensen van De Nederlandsche Bank over de nieuwe Wet Toezicht Kredietunies.