De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Omzetverwachting en export

De omzet in het 4e kwartaal van 2012 kwam tegen de verwachting (+3%) in toch onder de nullijn (-3%). De verwachting voor het 1e kwartaal van 2013 eindigt op het laagste niveau (-16%) van de laatste 3 jaren. De export gaat na 2 positieve kwartalen in 2012 in het 4e kwartaal toch weer onderuit (-0%). Een forse tegenvaller voor ondernemers, die aanvankelijk per saldo nog met 6% rekenden op een toename. De verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 zijn met -4% nog somberder.

Werkgelegenheid

De krimp in de werkgelegenheid nam in het 4e kwartaal meer toe (-21%) dan verwacht (-18%). Ook voor het 1e kwartaal van 2013 wordt een forse afname verwacht (-20%), die veel hoger uitpakt dan die van een jaar geleden (-12%). De krimp van de omzet en export dwingt steeds meer bedrijven om afscheid te nemen van hun personeel.

Investeringen en winstgevendheid

Het feitelijke investeringsverloop in het 4e kwartaal verliep volgens verwachting (-10%). In het 1e kwartaal van 2013 gaat de investeringsgeneigdheid bij bedrijven met -21% hard onderuit. De winstgevendheid van bedrijven is per saldo na drie slechte kwartalen in 2012 iets minder verslechterd in het 4e kwartaal (-19%). De winstgevendheid ligt op een duidelijk lager peil dan het jaar daarvoor (-13%).

Iets minder pessimistisch

Toch wordt het oordeel van ondernemers over het economische klimaat wat milder. Na een uitgesproken negatief oordeel over het 4e kwartaal van 2012 (-33%) zijn de verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 wat minder negatief (-27%). Het oordeel is ook minder negatief dan over het 1e kwartaal van vorig jaar (-32%). Het volledige rapport over het eerste kwartaal 2013 is te downloaden op www.kvk.nl/coen. Hier vind u tevens de regionale rapportages per KvK-regio en provincie.