Vertrouwen in alle sectoren positief

In de bouw en in de groothandel steeg het ondernemersvertrouwen het meest. In de bouw is de bedrijvigheid flink toegenomen. Deze toename zit met name in de woningbouw en in de grond- en waterbouw. Ook verwachten meer bouwondernemers personeel aan te nemen. In de groothandel is de omzet bij meer ondernemers toegenomen en volgens meer ondernemers heeft  het economisch klimaat zich positief ontwikkeld.

In de detailhandel, de informatie- en communicatiesector en in de verhuur van en handel in onroerend goed nam het vertrouwen af. Desondanks bleef de stemmingsindicator ook in deze branches positief.

Winstgevendheid per saldo verbeterd

In het tweede kwartaal zag 21 procent van de ondernemers de winstgevendheid verbeteren, terwijl deze bij 14 procent verslechterde. Per saldo nam de winstgevendheid toe bij 7 procent van de ondernemers, het hoogste percentage sinds 2008. Bij ongeveer 65 procent veranderde de winstgevendheid niet. In de sectoren bouw, detail- en groothandel verbeterde de winstgevendheid per saldo het meest.

Ondernemers ook positiever over werkgelegenheid

Ondernemers zijn betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf. De vacature-indicator is aan het begin van het derde kwartaal verder gestegen, tot de hoogste stand in ruim vier jaar. Dit duidt op een mogelijke toename van het aantal vacatures in het bedrijfsleven in het derde kwartaal.

In de loop van 2014 en 2015 is het aantal openstaande vacatures gestaag toegenomen en bereikte in het tweede kwartaal van 2015 met 99 duizend het hoogste aantal in ruim drie jaar. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en industrie is de werkgelegenheid verbeterd.

Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland derde kwartaal 2015 is beschikbaar op Ondernemersplein. Zie: http://www.ondernemersplein.nl/COEN/