Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, konden uiterlijk 30 september 2018 alsnog een compensatie aanvragen. In totaal zijn er 18.695 compensaties aangevraagd. UWV verwerkt momenteel deze aanvragen. De compensatie, die 5.600 euro bruto per bevalling bedraagt, wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.
Enkele vrouwen die tussen mei 2005 en juni 2008 bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in juli vorig jaar besloot de ambtsvoorganger van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een compensatieregeling te treffen.
In totaal hebben 16.394 vrouwen een compensatie aangevraagd. Omdat een vrouw in die periode vaker een kind kan hebben gekregen en voor elke bevalling recht op compensatie bestaat, komt het totaal aantal aangevraagde compensaties uit op 18.695.
Tussen 1 januari en 1 april 2019 betaalt UWV de compensatie aan personen die hier recht op hebben. Dit is besloten omdat er dan nog tijd is om extra inkomsten door te geven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins)inkomsten.
Het is nog niet bekend hoeveel aanvragen worden toegekend. Uiterlijk 1 april 2019 worden vrouwen per brief geïnformeerd of zij recht hebben op compensatie.
Aanvragen niet meer mogelijk
Het aanvragen van de compensatie zwangere zelfstandigen is niet meer mogelijk. Vrouwen die aanspraak maken op de regeling compensatie vrouwelijke zelfstandigen, konden van 15 mei tot en met 30 september 2018 van de website van UWV een aanvraagformulier downloaden.
Bron: UWV