De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigenorgansaties willen de regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft vandaag mede namens staatssecretaris Weekers hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretarissen ontvingen vanochtend de zelstandigenorganisaties Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en VZZP.

Een en ander wordt in wetgeving verankerd en zal dan op 1 januari 2015 van start kunnen gaan.

Bron : Kamerbrief-zelfstandigen-en-pensioen