Dit blijkt uit de regionale conjunctuurenquête (COEN) van de Kamer van Koophandel. Meer informatie: http://www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvk-nederland/onderzoek/conjunctuurenquete-nederland-coen/regionale-uitkomsten-coen/