Ten aanzien van de overige indicatoren blijft men zowel provinciaal als landelijk per saldo negatief. In de waardering van het economische klimaat is een licht positieve trend waarneembaar, waar we ons aan vast moeten houden richting het eind van 2012 en het begin van 2013. De bouw blijft ook in Zuid-Holland het zorgenkind van de economie. De Eurocrisis en het daarmee samenhangende consumentenvertrouwen blijven een zwaar stempel drukken op deze sector, zowel in het tweede als in het lopende kwartaal. De detailhandel heeft hier ook mee te maken en dat is met name te zien aan de omzetontwikkeling en de negatieve verwachting inzake de personeelssterkte. Voor de overige sectoren is het beeld niet eenduidig positief of negatief, maar wisselt sterk per indicator. Beurtelings vormen de landbouw, het transport en de zakelijke diensten in Zuid-Holland de trekkers.

Meer informatie: http://www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvk-nederland/onderzoek/conjunctuurenquete-nederland-coen/regionale-uitkomsten-coen/