Het economisch klimaat wordt door de Utrechtse ondernemers minder negatief beoordeeld dan in het eerste kwartaal. Dit is ook het geval bij de omzet: meer ondernemers verwachten een daling van de omzet in het derde kwartaal. Bij exporterende ondernemers is het beeld wat florissanter: 21% zag de omzet uit export stijgen. Dit is opvallend aangezien de omstandigheden voor export er niet beter op zijn geworden. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn echter minder positief. Ten aanzien van de personeelssterkte is de provincie Utrecht behoorlijk negatief gestemd. Dit is van toepassing voor het tweede kwartaal maar ook voor het derde kwartaal en sluit aan bij de opgelopen werkloosheid in Nederland die in juli uitkwam op 6,5%. De bouw en de zakelijke dienstverlening zijn in de provincie Utrecht negatiever gestemd dan elders in Nederland. Hierdoor blijft de provincie Utrecht achter bij het landelijke gemiddelde. Ook ten aanzien van de investeringen blijft de economische situatie verslechteren. 30% van de Utrechtse ondernemers is huiverig op dit vlak en verwacht een afname. De winstgevendheid is iets beter dan het landelijk gemiddelde maar nog steeds negatief

Meer informatie: http://www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvk-nederland/onderzoek/conjunctuurenquete-nederland-coen/regionale-uitkomsten-coen/