Meer personeel in dienst in 2016

Over de werkgelegenheid voor het komend jaar zijn de ondernemers positiever dan in de afgelopen jaren. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is met 18 procent  voor het eerst in vijf jaar groter dan zij die een afname verwachtenn (13 procent). Bedrijven in de groothandel, de zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie voorzien het vaakst een uitbreiding van hun personeelsbestand in 2016.

In alle sectoren verwachten ondernemers per saldo een stijging van de omzet in 2016. Volgens 37 procent van de bedrijven zal meer omzet worden behaald dan in 2015. Slechts 9 procent verwacht een lagere omzet, zodat per saldo 28 procent van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. Net als voorgaande jaren verwachten ondernemers een groei van de buitenlandse omzet. Ondernemers verwachten net als voor 2015 een groei van investeringen.

Ondernemersvertrouwen iets afgenomen

Naast de positieve verwachtingen van ondernemers voor 2016, was ook het actuele ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal positief. Wel was het vertrouwen iets lager dan een kwartaal eerder. De vertrouwensindicator is nu twee jaar achtereen positief.

Het ondernemersvertrouwen was in alle bedrijfstakken aan het begin van het vierde kwartaal positief. Wel is in ruim de helft van de sectoren het vertrouwen iets lager dan in het vorige kwartaal. De opvallendste daling van het ondernemersvertrouwen was in de bouwsector, na een zeer gunstig derde kwartaal. Deze wordt veroorzaakt door een lagere productie, een verslechterde orderpositie en een minder positieve verwachting over de personeelssterkte.

De stemming in de autobranche, horeca en de sector informatie en communicatie is verbeterd. In de autobranche kwam dit vooral door de positieve omzetverwachting. Bij de horeca dragen de omzet en een gunstiger economisch klimaat bij aan de verbetering. In de sector informatie en communicatie droeg vooral de omzetstijging in het afgelopen kwartaal bij aan de toename van het ondernemersvertrouwen. In de groothandel bleef het vertrouwen onveranderd groot

Bron: CBS